Összefogás a Ments meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület és az Equus Tatai Állatotthon között

     

A Ments meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület és az Equus Tatai Állatotthon összefogott, hogy koordinálják az állatvédelmi törekvéseiket és segítsenek az elhagyott, kivert, kóbor állatokon.

A Ments meg! Egyesület az általa gyűjtött személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétele felével támogatni kívánja az Equus Tatai Állatotthon állatvédelmi munkáját. Az Egyesület és az Állatotthon kölcsönösen segítik egymást mind a kutyák elhelyezése, mind pedig a gazdikeresés tekintetében. Reméljük, hogy az együttműködéssel sikerül példát mutatnunk más állatvédő szervezeteknek is és bebizonyíthatjuk, hogy az összefogás erejével több kutyán és cicán lehet segíteni, nagyobb eredményt lehet elérni, mint amit egymagunkban tudnánk.

 

  

 

Kérjük, hogy támogassa összefogásunkat a kutyák és macskák érdekében.

 

 

 

 

 

 

 
Országos Állatvédőrség Alapítvány


Együttműködési Megállapodás

 

 

Amely létrejött egyrészt az Országos Állatvédőrség Alapítvány (székhely: 2330. Dunaharaszti, Széchenyi u. 67. sz., képviseli: Joó István elnök)

 

1.      másrészt a Equus Állategészségügyi, Állattenyésztési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2890 Tata, Pálffy u. 7. Képviseletében Dr. Baranyi Béla ügyvezető igazgató. (Továbbiakban: Equus Kft.) által működtetett Állatorvosi rendelő és rehabilitációs központ.

2.      Equus Tatai Állatmenhely Alapítvány. 2890 Tata, Pálffy u. 7. Képviseletében Török Gábor kuratóriumi elnök. (Továbbiakban: Alapítvány) Eng: Pk.60.076/2011/6.

 

 

(a továbbiakban: együttműködők) között.

 

 

1.) Az együttműködők célként határozzák meg a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 266/B §-ban megfogalmazott állatkínzás bűncselekmény megelőzését, visszaszorítását, az állatvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás formálását, a vonatkozó ismeretek iskolai oktatásba történő beépítésének kezdeményezését.

 

2.) Az együttműködők vállalják, hogy a felelős kutyatartás népszerűsítése keretében, a kóbor állatállomány csökkentése érdekében, a hozzá nem értésből, rossz tartásból, tudatlanságból származó viselkedési problémás ebek rehabilitációjának elősegítésében együttműködnek.

 

3.) Az együttműködés során a szakmai feladatok teljesítéséhez – a jogszabályok által biztosított keretek között – minden együttműködő az alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül, azzal összeegyeztethető esetekben és módon nyújt egymásnak segítséget.

 

4.) Az Együttműködési Megállapodás aláírói fentiek megvalósítása, a rendelkezésre álló erőforrások és egymás tapasztalatainak, lehetőségeinek jobb kihasználása, egymás kölcsönös segítése, továbbá a jogszabályokban meghatározott feladatok eredményes végrehajtása céljából, közös érdekeiket kifejezésre juttatva, együttműködnek Magyarország területén állatvédelmi járőrszolgálati feladatok ellátása érdekében.

 

5.) A megállapodás aláírói vállalják, hogy saját honlapjukon folyamatosan megjelenítik az állatvédelmi járőrszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos híreket. Egymás tevékenységét reklámozzák, adatbázisaikat megosztják annak érdekében, hogy az elveszett állatok mielőbb visszajussanak gazdájukhoz.

 

6.) A felek vállalják, hogy az állatvédelmi feladatokban közös kampányokat indítanak: közös gyermekprogramok, rendezvények szervezése, a felelős állattartásra nevelés jegyében; koordinálják a médiában való megjelenéseket.

 

7.)  A felek vállalják, hogy megosztják egymással örökbefogadási és ideiglenes elhelyezési tapasztalataikat, feleslegessé vált adományaikat.

 

8.) A felek vállalják, hogy segítik egymást, más állatvédő szervezetekkel való kapcsolatfelvételben, kapcsolattartásban és más állatvédő szervezetekkel való újabb együttműködések kialakításában.

 

9.) Együttműködő felek kölcsönösen biztosítják egymás szakembereinek a közös területeket érintő témájú szakmai rendezvényeken és tanfolyamokon való részvételét, továbbá – előre egyeztetett módon – előadót biztosítanak a rendezvények eredményes lebonyolítása érdekében.

 

10.) Az Equus Kft és az Alapítvány közreműködnek az állatvédelmi járőrszolgálati feladatokat koordináló Országos Állatvédőrség Alapítvány által szervezett kampányokban. A bűncselekmények visszaszorítása érdekében szükség szerint saját kezdeményezésű felvilágosító tevékenységet indít a lakosság különböző csoportjai számára.

 

11.) Az Országos Állatvédőrség Alapítvány szakmai segítséget nyújt az Equus Kft és az Alapítvány részére bűnmegelőzési szakterületének az állatkínzás bűncselekmények megelőzésére tett folyamatos, preventív intézkedéseihez.

 

12.) Az Országos Állatvédőrség Alapítvány vállalja, hogy szükség esetén közvetít állatvédelmi kérdésekben felmerülő problémákban az Equus Kft, az Alapítvány és egyéb civil és állami szervezetek között.

 

13.) Az Országos Állatvédőrség Alapítvány  vállalja, hogy szükség esetén külföldi kapcsolatai révén a Canispro Hungary Állatvédő Alapítvány gondozásában álló ebeinek megbízható, leinformált külföldi örökbeadását elősegíti.

 

14.) Az országos Állatvédőrség Alapítvány vállalja az Equus Kft és az Alapítvány országos szintű szakmai érdekképviseletét a jogalkotóknál és jogalkalmazóknál, erre irányuló lobbitevékenység végzését, médiában való megjelenésének elősegítését.

 

15.) Az Országos Állatvédőrség Alapítvány vállalja az aláírók közötti operatív kapcsolat szükség szerinti szervezését, az együttműködés során keletkező iratok tárolását és megőrzését.

 

16.) Az aláírók minden évben december 31-ig értékelik az Együttműködési Megállapodásban foglaltak megvalósulását, az állatvédelmi járőrszolgálati feladatok ellátásának tapasztalatait.

 

17.) Az Együttműködési Megállapodást a résztvevők egyoldalúan nem módosíthatják.

 

18.) A megállapodás felmondását és módosítását – egy hónapos előzetes bejelentéssel – bármelyik fél kezdeményezheti.

 

 

Budapest, 2012. 07. 05.

 

 

 

 

Joó István elnök                     

Országos Állatvédőrség Alapítvány

 

Török Gábor

kuratórium elnöke

Equus Tatai Állatmenhely Alapítvány

 

Dr. Baranyi Bélaü

ügyvezető igazgató

Equus Kft.