E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S

 

Jelen együttműködési megállapodást, az alább felsorolt felek abból a célból kötik meg, hogy elősegítsék Tata városban az állatvédelemből adódó feladatok teljesítését, az állatok védelmét.

Együttműködő Felek:

1.      Equus Állategészségügyi, Állattenyésztési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Pálffy u. 7. Képviseletében Dr. Baranyi Béla ügyvezető igazgató. (Továbbiakban: Equus Kft.) által működtetett Gyepmesteri telep.

2.      Equus Tatai Állatotthon. 2890 Tata, Pálffy u. 7. Képviseletében Dr. Baranyi Béla ügyvezető igazgató. (Továbbiakban: Tatai Állatotthon) Eng: VII. 302-12/2011

3.      Ments meg! Oroszlányi Állatvédő Eegyesület (2840 Oroszlány, Radnóti M. u. 14.)  Képviseletében: Omáscsik Orsolya elnök (Továbbiakban: Ments meg! Egyesület)

 

Az együttműködési megállapodás tárgya, az Equus Kft. által működtetett Gyepmesteri telep (Tata, Csapó u. 8.) tevékenységének, szolgáltatásainak magasabb színvonalúvá tétele, valamint az állatvédelmi tevékenység összehangolása, a felek kölcsönös együttműködése útján.

Az Equus Kft. vállalja, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázati kiírása és a szerződésben foglaltak szerint befogja és a Gyepmesteri telepre beszállítja a kóbor kutyákat a Társulás Önkormányzatainak területéről. A Gyepmesteri telepet a mindenkor érvényes jogszabályok szerint működteti.

A Tatai Állatotthon vállalja, hogy a Gyepmesteri telepről 14. nap után kikerült kutyákat elhelyezi az Állatotthonba, ahol a kutyákat felelős gazdához juttatja.

A Ments meg! Egyesület vállalja, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó 2012. évi bevételének 50%-át az Állatotthon részére átadja és 5 db kutya egyenkénti elhelyezésére alkalmas kennelt vagy kifutót épít az Állatotthonban. Továbbá a kutyákat az Equus Kft. állatorvosi rendelőjében kezelteti.

Az Állatotthon vállalja, hogy a felajánlásokat a Ments meg! Egyesülethez irányítja és évi 5, a Ments meg! Egyesület által megmentett kutya részére elhelyezést biztosít.  

Az Equus Kft. a Ments meg! Egyesületnek kedvezményes árakat ad az általa forgalmazott termékekből és szolgáltatásaiból (állatorvosi kezelések, kutyakozmetika, stb.)

 

A felek együttműködése a fentieken túl különösen az alábbi területekre terjed ki:

 

- Amennyiben helyhiány miatt szükségessé válik valamelyik állat elaltatása, erről a Gyepmesteri telep előzetesen tájékoztatja az Állatotthont és az Ments meg! Egyesületet, melyek lehetőségeikhez mérten gondoskodnak az állatok elhelyezéséről.

-   Állatvédelmi feladatokban közös kampányokat indítanak.

- Szilveszteri akció keretében a tűzijátéktól megrémült, elszökött kutyák visszajuttatása gazdájukhoz.

-  Közös gyerekprogramok, rendezvények szervezése, a felelős állattartásra való nevelés jegyében.

-  Koordinálják a médiában való megjelenéseket.

-  Interneten egymás tevékenységét reklámozzák, adatbázisaikat megosztják annak érdekében, hogy az elveszett állatok mielőbbi visszajussanak gazdájukhoz.

-  Megosztják örökbefogadási és ideiglenes elhelyezési tapasztalataikat.

-  Megosztják  a feleslegessé vált adományaikat.

-  Egymást segítik más állatvédő szervezetekkel való kapcsolatfelvételben, kapcsolattartásban és más állatvédő szervezetekkel való újabb együttműködések kialakításában.

 

Tata, 2012. 03. 14.

 

 

Ments meg! Egyesület                                                            Equus Kft., Állatotthon

                                                                                              Gyepmesteri telep